Ανακαίνιση Κατοικίας

Ανακαίνιση κατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από  E P M.

Αρχιτεκτονική Μελέτη - Κατασκευή : Ε P M